stavanger

Utnyttja 30 års erfarenhet

Efter mer än 30 års erfarenhet av finansiering av investeringar, har Lighthouse Finance AS mycket god kännedom om olika typer av
utrustning, finansiella lösningar och hyresperioder.


Läs mer
10

Bättre översikt ger pengar i kassan

Förvaltning och administration av tillgångar och utrustning, syftar till att få komplett översikt, korrekt kostnadsallokering samt besluts-
underlag för vidare anskaffning och utveckling.

Läs mer
cma_mote_web

Konsten att nå riktiga beslutsfattare

I ett långsiktigt och lyckat samspel mellan kund och leverantör handlar inköpet om att leverera mer rationell drift, öka försäljning eller att bli unik. Ändå väljer inte alltid kunden den lösning som ger bäst totalekonomi.

Läs mer